Gilde van Onze Lieve Vrouwe tot Zeelst en Meerveldhoven

 

 

Welkom op de site van het O.L. Vrouwegilde of, zoals voluit genoemd Het gilde van onze lieve Vrouwe tot Zeelst en Meerveldhoven.

 

Ons gilde kent een rijke geschiedenis welke volgens de overlevering terug gaat tot omstreeks het jaar 1269. Dat jaar wordt dan ook gezien als het oprichtingsjaar van de gilde. Tussen de bij het gilde nog bewaard gebleven documenten neemt een document wel een zeer bijzondere plaats in: de Caarte, ordinantie en de regelement van de gulde van onse lieve Vrouwe van Zeelst en Meerveldhoven. Dit  document, dat dateert van omstreeks 1600, bevat het reglement van het gilde welke door de leden van het gilde, bijna 750 jaar na haar oprichting, nog steeds wordt nageleefd.

De geschiedenis van ons gilde is verbonden met haar naamgeefster, Onze Lieve Vrouwe (Maria), middelpunt van de kapel van O.L. Vrouw ter Eik in de Lambertuskerk in Meerveldhoven. Het gilde ontleent haar ontstaan aan de Mariaverering welke, volgens overlevering, zou zijn ontstaan tussen 1264 en 1296.

Uit een van de Archiefstukken (1888) valt op te maken dat het gilde ieder jaar in de maand mei met slaande trom en vliegend vaandel van Zeelst (hier bevindt zich de gildekamer) naar Meerveldhoven toog om de mis te horen voor de zielenrust van de overleden gildebroeders. Vandaag de dag behoort deze plechtigheid nog steeds tot een van de hoogtepunten van het gildejaar.

Het O.L. Vrouwe gilde is een dynamische vereniging welke op dit moment 79 leden telt, met eigen blazers, tamboers, vendeliers en schutters. Het gilde staat midden in de Zeelsterse en Veldhovense samenleving getuige de vele activiteiten waaraan het deelneemt en de enthousiaste reacties van de gemeenschap